Llistat d’activitats suspeses per l’estat d’alarma COVID-19 (CNAE)

Per a la comprovació de si la seva activitat es troba entre les suspeses per la declaració de l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març), s’ofereix una relació de CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) de caràcter orientatiu, que no exclou la possibilitat que, en funció de l’activitat efectivament realitzada pel treballador autònom, la mateixa pogués tenir encaix entre aquestes activitat suspeses, tot i no trobar-se en aquesta relació, que s’ofereix a efectes d’ajuda per a l’autònom sol·licitant.

Així mateix, es recorda que, en el cas que l’activitat de l’autònom no es trobés entre les suspeses per la citada normativa, es pot sol·licitar aquesta prestació si la facturació del mes anterior a la sol·licitud s’hagués reduït almenys en un 75% respecte de la de la mitjana mensual del semestre natural anterior a març de 2020 (aquests terminis són diferents per a determinades activitats de caràcter cultural i per a activitats agràries de campanya).

CNAETITOL
4511Venda d’automòbils i vehicles de motor lleugers
4519Venda d’altres vehicles de motor
4532Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
4719Un altre comerç al detall a establiments no especialitzats
4751Comerç al detall de tèxtils a establiments especialitzats
4752Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre a establiments especialitzats
4753Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls a establiments especialitzats
4754Comerç al detall d’aparells electrodomèstics a establiments especialitzats
4759Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres articles d’ús domèstic a establiments especialitzats
4761Comerç al detall de llibres a establiments especialitzats
4763Comerç al detall d’enregistraments de música i vídeo a establiments especialitzats
4764Comerç al detall d’articles esportius a establiments especialitzats
4765

Comerç al detall de jocs i joguines a establiments especialitzats

4771Comerç al detall de peces de vestir a establiments especialitzats
4772Comerç al detall de calçat i articles de cuir a establiments especialitzats
4777Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria a establiments especialitzats
4778Un altre comerç al detall d’articles nous a establiments especialitzats
4779Comerç al detall d’articles de segona mà a establiments especialitzats
4782Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat a llocs de venda i mercats ambulants
4789Comerç al detall d’altres productes a llocs de venda i mercats ambulants
5610Restaurants i llocs de menjars
5621Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
5630Establiments de begudes
5914Activitats d’exhibició cinematogràfica
7911Activitats de les agències de viatges
9001Arts escèniques
9004Gestió de sales d’espectacles
9102Activitats de museus
9103Gestió de llocs i edificis històrics
9104Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
9105Activitats de biblioteques
9106Activitats arxius
9200Activitats de jocs d’atzar i apostes
9311Gestió d’instal·lacions esportives
9312Activitats dels clubs esportius
9313Activitats dels gimnasos
9319Altres activitats esportives
9321Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics
9329Altres activitats recreatives i d’entreteniment
9602Perruqueria i altres tractaments de bellesa

Donada la consideració excepcional i canviant de la situació, la informació proporcionada es troba subjecta a possibles canvis normatius.