Mesures per afrontar la tornada a la feina

Arriba setembre i amb ell la tornada de les vacances. Reincorporar-se al treball, a les rutines i obligacions després d’uns dies de desconnexió comporta per al 38% dels espanyols, el denominat ‘síndrome postvacacional’.
 
Tot i que comunment se’l coneix com a ‘síndrome postvacacional’, des del punt de vista clínic no està descrit com a tal en cap categoria diagnòstica. No es considera una depressió, sinó un problema adaptatiu a la rutina del treball.

En molts casos, l’ansietat per la tornada a la feina es manifesta fins i tot abans que acabi el període vacacional, com un període de malestar en el que l’empleat pateix trastorns fisiològics, psicològics i psicosocials.

El cansament, el malestar físic generalitzat, la manca de concentració, els dolors musculars, la tristesa, la irritabilitat, els nervis, l’ansietat, l’estrès, l’apatia, els canvis d’humor, el baix rendiment, la manca d’energia, l’insomni i els maldecaps són alguns dels símptomes més freqüents.

La reincorporació al treball és un dels moments més durs dels empleats després de les vacances, una realitat prou preocupant com perquè, tant les empreses com els treballadors d’aquestes, assumeixin un paper actiu.

 
Mesures que les empreses poden incorporar per fomentar que el treball es converteixi en un reforç positiu per a la salut en lloc d’una font d’estrès i de desgast físic:

 

1 | Flexibilitat horària

La implementació d’un horari flexible d’entrada i sortida i/o l’augment de la jornada intensiva diversos dies a la setmana o durant tot l’any, fa que els treballadors se sentin motivats, aspecte que afavoreix el rendiment i la productivitat dels mateixos.

En realitzar la jornada de treball de manera compactada, els empleats desenvolupen l’autonomia i capacitat en l’assignació i càrrega de treball, havent d’organitzar la seva agenda, establint una línia de treball i fixant prèviament objectius ben definits.

2 | Teletreball

Treballar des de casa o un lloc diferent a la del lloc de treball habitual permet als empleats conciliar la seva vida laboral, familiar i personal, a més de permetre una millor gestió del temps. El teletreball millora la satisfacció dels treballadors ja que exerceixen les seves tasques en un entorn de seguretat i benestar emocional.

Els treballadors controlen millor la quantitat i qualitat de treball, a més d’esforçar-se a mantenir el vincle i el sentiment de pertinença amb l’empresa. Unir en un mateix espai la feina i la vida personal, pot dificultar la separació entre l’un i l’un altre, per la qual cosa serà convenient dedicar un espai determinat per a fer la feina, a més de fixar i respectar un horari estricte per a desenvolupar-lo. L’organització i planificació són clau.

3 | Fomentar la conciliació

Els permisos per acompanyar al metge a familiars, així com els dies de lliure disposició, permisos per la cura de la família o el xec guarderia fan que el treballador se senti menys atabalat i pugui reincorporar-se a la feina fent front a les càrregues laborals, familiars i personals.

4 | Salut i benestar

Cada vegada més empreses aposten pels denominats programes d’empresa saludable’ sota el lema: “cuidar al treballador és cuidar a l’empresa”. Es tracta d’un seguit de mesures que permeten als treballadors integrar la cura de la salut a la seva activitat laboral.

Les activitats organitzades per al foment de l’esport i/o les classes de pilates, ioga o meditació, permeten als empleats prevenir malalties i mantenir una bona salut, a més d’ajudar-los a desconnectar de les càrregues laborals i ser més positius. 

  • Una alimentació saludable en el treball comporta tot un seguit de beneficis que repercuteixen positivament en els treballadors. El benefici, a més, repercuteix tant en la seva salut com en la seva productivitat.

    alimentación saludable

 5 | Serveis d’assessorament psicològic

L’adopció de programes de gestió de l’estrès, formació i coaching per a afavorir la capacitat de resiliència i adaptació al canvi ajuden els empleats a mantenir una actitud optimista, ajudant-los a ser més resolutius i evitant que s’instaurin en la queixa. Els empleats han de mostrar una actitud oberta i participativa davant aquest tipus de programes.

6 | Desenvolupament personal i professional

La implementació de programes de mentoring facilita la integració i el desenvolupament dels treballadors, fomentant les relacions intergeneracionals i facilitant la promoció i desenvolupament en l’organització. D’aquesta manera, l’empleat podrà optar a plans de carrera i de desenvolupament en la seva trajectòria professional en l’empresa, aspecte que afavoreix el creixement i el benestar personal del treballador.

7 | Gratificacions i premis

La  realització de concursos de fotografia o relats per a l’empleat acompanyats de gratificacions i premis com el dia lliure per aniversari, entrades de cinema o qualsevol altra activitat cultural i/o d’oci que resulti atractiva, augmenta la motivació de l’empleat i permet que tingui un major sentiment de pertinença amb l’empresa, fent que la tornada a la feina sigui menys difícil.

Contribuir en la millora del benestar dels empleats ha de ser una de les principals prioritats de qualsevol empresa. D’aquesta manera, no només augmenta la satisfacció del treballador, sinó que també ho fa la seva motivació i productivitat.
 
A més, el que en un bon començament pot semblar costós o innecessari, pot estalviar-nos complicacions futures com pot ser l’augment de l’absentisme, un baix rendiment laboral o el denominat ‘Síndrome de Burnout’.

 

Et recomanem la lectura del nostre article ‘10 claus per a minimitzar la síndrome postvacacional’,  en el que t’expliquem el paper actiu dels empleats, havent de prevenir i minimitzar els símptomes amb un seguit de consells higiènics perquè la tornada a la feina després de les vacances sigui més fàcil.

teletrabajo