Trastorns musculoesquelètics (TME)

Els trastorns musculoesquelètics són el problema de salut laboral més freqüent tant a Espanya com a la Unió Europea, constituint una de les principals causes d’absentisme laboral. Poden produir-se a qualsevol part del cos, encara que es localitzen fonamentalment a l’esquena, coll i extremitats superiors. Per controlar i reduir els efectes d’aquests trastorns cal identificar els factors de risc en el lloc de treball i adoptar les mesures preventives adequades. Es detalla informació per evitar o reduir les conseqüències dels TME en aquest codi de bones pràctiques.