Treball Social

- | Gestió Sanitària | Unitat de Treball Social

Des d'Egarsat volem acompanyar-te també en els moments difícils …

…per això oferim un servei d’Assistència Social als treballadors accidentats prestant especial atenció als problemes socials que puguin sorgir en el seu procés de contingència professional.

Amb l’objectiu d’aconseguir la curació i recuperació del pacient en tots els aspectes de la seva vida que s’han vist alterats, les intervencions socials van encaminades a millorar la seva qualitat de vida i la de la seva família i facilitar el major grau d’autonomia possible. Per això abordem l’accident de treball des d’una visió integral, atenent des de la prevenció fins a la reinserció laboral dels treballadors accidentats.

La nostra unitat de treball social recull les sol·licituds dels mutualistes que, havent patit un accident de treball o malaltia professional, necessiten atenció per dificultats i / o mancances socials, analitza la situació i estableix un pla d’intervencions socials encaminades tant al pacient com a la seva família.

A través d’aquesta unitat vehiculada per la Comissió de Prestacions Especials, Egarsat promou la lluita pel compromís social en accions que resultin justes i eficaces, així com per l’establiment de serveis socials eficients, fent una gestió efectiva dels recursos existents i impulsant la seva aplicació, per aconseguir que els pacients i les seves famílies siguin capaços de resoldre els conflictes als quals s’enfronten.

CRISTINA-NOGUERA

Cristina Noguera

Cap de la Unitat de Treball Social
PRESTACIÓN REILUSIONATE

Prestacions complementàries d'assistència social

Mitjançant la Comissió de Prestacions Especials, oferim prestacions complementàries de caràcter social a treballadors que han patit un accident de treball amb seqüeles físiques o psíquiques, afavorint la reincorporació a la societat i si és viable, fent possible la seva reincorporació al mercat laboral.

T.S.U. (Targeta Social Universal)

El Sistema de Targeta Social Universal recull les prestacions socials públiques que reben els ciutadans gestionades per l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i altres entitats.

Especialitats de l’Hospital egarsat

Cirurgia general

Cirurgia plàstica

Cirurgia sense ingrés

Urgències

Semi intensius

Farmàcia hospitalària

Subscriu-te a la nostra newsletter!

Sol·licita la subscripció al nostre butlletí per mantenir-te al dia de les novetats d’Egarsat així com en matèria de Prevenció de Riscos Laborals,  Actualitat Laboral i Legislativa