Egarsat

Publicacions

Sol·licita'ns tot el material de gestió preventiva que necessitis

Prevenció del risc químic en el sector de la neteja

L’objectiu d’aquest document tècnic, adreçat als responsables d’empreses del sector de la neteja, és proporcionar informació sobre la perillositat de l’ús dels productes de neteja d’ús habitual…

Agents carcinògens: Risc d’exposició en els llocs de treball

El document aborda l’exposició als agents carcinogènics, tipus, vies d’entrada, efectes, mesurament i valoració de l’exposició i la identificació i etiquetatge de productes perillosos. Així mateix, s’ofereixen bones pràctiques en prevenció…

Prevenció del risc per exposició al soroll

El document ofereix bones pràctiques davant el risc per exposició al soroll, i assessorament en quant a com es mesura, com el percebem, els efectes que pot produir, com es controla l’estat de la capacitat auditiva, com s’avalua el grau d’exposició al soroll, i els equips de protecció individual.

Agents físics

Els agents físics són formes d’energia presents en els llocs de treball i que són susceptibles de causar dany a les persones. Les diferents manifestacions dels agents físics poden ser el soroll, la calor, el fred i radiacions, entre altres…