Egarsat presenta el seu model d'Empresa Saludable

 • Egarsat presenta un innovador i capdavanter model d’Empresa Saludable amb l’objectiu de promoure i integrar el valor de la salut entre les seves empreses mutualistes i treballadors protegits.

 • La seva presentació identifica les principals tendències en l’àmbit de la gestió de la seguretat i salut en el treball i mostra les claus essencials per garantir un procés d’implementació efectiva.

 • La seva adopció i posada en pràctica constitueix un pas més enllà en la integració de la prevenció en els sistemes de gestió, reportant múltiples beneficis tant per a les empreses com per als treballadors.

Egarsat, en l’àmbit de l’acció protectora que proporciona a les seves empreses mutualistes, i fidel al seu compromís en la protecció i salut de les persones treballadores, presenta un innovador model d’Empresa Saludable entre les seves empreses mutualistes.

L’entitat, capdavantera en la gestió de l’absentisme i una llarga trajectòria en l’assessorament a PIMES i grans empreses, amb el propòsit de reduir la reducció de les contingències dels seus treballadors, creu fermament que les empreses que focalitzen la seva gestió en el benestar de les persones són més competitives atès l’impacte que això té en els seus indicadors o KPI i resultats econòmics.

Sota aquesta premissa, egarsat impulsa el model Empresa Saludable, que constitueix un pas més enllà en la gestió de les persones en promoure la salut i el benestar en el lloc de treball, amb beneficis demostrats tant per a empreses com per a treballadors.

El projecte és aplicable no només a empreses amb absentisme, sinó a empreses que no ho tinguin, i independentment de la seva activitat i dimensió (PIMES i grans empreses). Tanmateix, està orientat a aquells directors tant de recursos humans com de prevenció de riscos laborals, així com a la resta de professionals que vetllen per la seguretat i salut de les persones treballadores, actua com una eina d’ajuda que permet sensibilitzar i conscienciar, especialment a gerents i CEO, sobre la visió de la prevenció, la salut i el benestar de les persones com a una inversió.

Una eina d'ajuda que permet sensibilitzar i conscienciar sobre la visió de la prevenció, la salut i el benestar de les persones com a una inversió

El model impulsat per l’equip de Gestió Preventiva d’egarsat, basat en el model establert per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), ofereix assessorament tècnic avançat amb el propòsit d’acompanyar a les seves empreses mutualistes en el procés de transformació i certificació en empresa saludable mitjançant un conjunt d’eines pràctiques:

 • Check-list inicial per conèixer el nivell “d’empresa saludable”.
 • Un argumentari per a gerència, que exposa els beneficis de convertir-se en “empresa saludable” mitjançant l’adopció d’estratègies per retenir el talent, fomentar la motivació i nivell de compromís, reduir l’absentisme, gestionar l’edat de les plantilles i, en definitiva, transformar la prevenció i promoció de la salut en una inversió.
 • La calculadora de costos amb la qual realitzar una estimació econòmica de la inversió que suposa el benefici de la salut i benestar laboral.
 • Assessorament sobre com implantar un sistema de gestió d’empresa saludable, en l’elaboració, implantació, avaluació i revisió del Pla d’Empresa Saludable.
 • Assessorament sobre com obtenir el reconeixement de l’INSST com a empresa saludable, en cadascuna de les etapes del procés.
 • Programes de promoció de la salut, sobre malalties i factors de risc cardiovasculars; alimentació saludable; activitat física; prevenció del consum de tabac i programes de deshabituació tabàquica; salut mental; prevenció del càncer; esquena sana; prevenció del consum de drogues i alcohol; detecció precoç de patologies; i altres programes o activitats de promoció de la salut.
 • Material de suport per fomentar la comunicació interna del projecte.
Un canvi de cultura corporativa que promou la prevenció abans que la rehabilitació i fomenta la qualitat de vida de la població laboral activa

Rendibilitat i salari emocional: Per a què és important convertir-se en “empresa saludable”?

Les necessitats de la societat han portat a un model de prevenció de riscos laborals centrat en la millora de la salut i benestar de les persones de manera integral. Ser una empresa saludable implica un canvi de cultura corporativa que promou la prevenció abans que la rehabilitació i fomenta la qualitat de vida de la població laboral activa, perquè una persona sana física i mentalment és un treballador sa.

El model Empresa Saludable és innovador en disposar d’una calculadora de costos que estudia la rendibilitat de la prevenció com una inversió mitjançant diversos programes i polítiques empresarials que aborden tant l’absentisme com el salari emocional.

La calculadora, ofereix informació a les empreses des de dues vessants: el cost que suposa a una empresa “no ser saludable” i els beneficis de convertir-se en empresa saludable, contemplant i quantificant el retorn de les inversions (ROI). En aquesta mateixa línia i direcció, contempla el cost-benefici de les següents inversions i polítiques:

 • Programes de salut: el ROI de la inversió en programes de promoció de salut en el treball en costos d’absentisme i presentisme, el ROI de la inversió en programes de benestar i, la seva repercussió en la motivació de les persones i increment de la producció.
 • Programes d’activitat física: el seu impacte en la disminució de la durada dels dies de baixa per malaltia i en la productivitat entre treballadors actius i sedentaris.
 • Programes de tabaquisme: el cost-benefici de l’absentisme (dies de baixa) i presentisme (pauses) de les persones fumadores i les no fumadores.
 • Programes d’alimentació saludable: els efectes d’uns bons hàbits alimentosos en l’augment de la productivitat i la reducció de l’absentisme.
 • Programes per a prevenir l’obesitat: la incidència de l’absentisme laboral en obesos i persones amb normopès.
 • Polítiques de conciliació i flexibilitat horària. Atracció de talent: Les implicacions de l’absència d’aquestes polítiques considerades per molts com a salari emocional, pot tenir implicacions pel que fa a l’atracció i a la fugida de talent. En aquest sentit, aquesta eina contempla els costos directes i indirectes derivats de la substitució de personal, el cost i el benefici de persones acollides a una reducció horària per motius de conciliació a nivell econòmic i de motivació i engagement.

En definitiva, el model Empresa Saludable impulsat per egarsat ajuda a les empreses en la seva conscienciació sobre els beneficis i rendibilitat de ser “saludables”. A través de l’acompanyament per part de tècnics superiors en prevenció de riscos laborals, l’entitat ofereix eines que faciliten l’adopció d’estratègies (més enllà d’accions puntuals i inconnexes) encaminades a retenir el talent, fomentar la motivació, reduir l’absentisme i apostar per la cultura del Segle XXI.

 

 

Contacta amb nosaltres a gestpreven@egarsat.es si vols sol·licitar assessorament individualitzat en aquesta matèria.

Et recomanem els següents articles relacionats: