Perjudiquen les noves formes de fumar a la salut?

Des de que el marí “Rodríguez de Jerez”, considerat el primer fumador europeu, va tornar amb la nau “La Niña” del primer viatge de Còlon a Amèrica a l’any 1493 amb un carregament de fulles de tabac, l'hàbit i les formes de fumar han anat evolucionant amb el temps.

Avui existeixen diverses formes i maneres de fumar. Des del tradicional paquet de cigarretes fins a arribar a les més noves que han aparegut als darrers temps en el mercat, amb la falsa intenció de difondre que les noves formes de fumar són menys perjudicials per a la nostra salut.

El tabac d'embolicar, s'ha anat implantant de forma regular, principalment per ser més econòmic i donar un punt de personalització al gust del fumador. Conté més monòxid de carboni i nicotina, amb un major potencial de risc d'ocasionar càncer de laringe, esòfag, faringe i boca.

La pipa d'aigua, catximba o narguil, d'origen indo-persa, és un aparell on s'utilitzen tabacs especials, amb la possibilitat d’afegir diversos additius d'origen fruiter, cereal, que endolceixen i aromatitzen el sabor. S'utilitzen socialment amb una clara prevalença en població adolescent.  Estudis contrastats revelen que són tan nocives com fumar tabac i creen addicció.

La cigarreta electrònica (E-cigars), és originària de la Xina, i va arribar al nostre entorn fa més de deu anys. Es va presentar com alternativa al tabac convencional i és d'ús habitual en persones amb intenció d'abandonar l'hàbit tabàquic, encara que hi ha controvèrsia  a la comunitat científica sobre aquest tema. El “vapeo”, que és com s'ha donat a denominar  aquesta nova forma de fumar, utilitza diversos concentrats de nicotina i altres substàncies com propilenglicol, glicerol i aromatitzants que poden ser altament addictius. Altres estudis realitzats en animals de laboratori, també demostren que hi ha més susceptibilitat a les pneumònies i emfisema pulmonar, utilitzant aquesta forma de fumar.

L'últim dispositiu que ha aparegut en el mercat és l'escalfador de tabac, conegut com IQOS (I Quit Ordinary Smoking), promocionat per la major tabaquera del món. És un dispositiu que escalfa en sec el tabac compactat prèviament amb propilenglicol a una temperatura de  350°, sense arribar  a la combustió pel que no produeix fum ni cendres. Encara que no redueix de forma significativa la quantitat de nicotina inhalada, sí eleva els nivells dels hidrocarburs aromàtics policíclics com l’acenaftè, més que les cigarretes ordinàries i és altament addictiu segons conclouen recents estudis independents, avalats per la Societat Espanyola de Pneumologia.

No hi ha cap evidència categòrica que aquests darrers aparells electrònics siguin eficaços i contribueixin a la deshabituació del tabac, fins i tot podem afirmar que la seva aparença moderna pot ser un incentiu per a desenvolupar el seu ús i perpetuar el consum de nicotina a població potencialment sensible.

El que està per arribar són els dispositius denominats Juul, que ja són els utensilis electrònics més utilitzats als Estats Units. Es tracta d'un dispositiu semblant a una memòria USB, que es carreguen amb cartutxos “JUULpods” precarregats  amb sals de nicotina extretes de fulles de tabac, amb diversos sabors. La seva aparença moderna i el seu amigable disseny són, sens dubte, tota una declaració d'intencions de la indústria tabaquera per a obrir un nou mercat davant la població jove i ser l'avantsala del consum del tabac tradicional, perpetuant així el seu consum.

Podem concloure doncs, que qualsevol substància o producte relacionat amb el tabac és perillós per a la salut. Els nous dispositius electrònics, actualment en creixement, tampoc són una alternativa segura per deixar l'hàbit tabàquic. Les  noves regulacions previstes per l'administració van dirigides a la prevenció i a la regulació cada vegada més restrictiva de l'ús del tabac en espais públics i campanyes dirigides fonamentalment a la població jove al tractar-se del grup amb  menys percepció de risc.

El tabaquisme és, sense cap mena de dubte, el principal problema de salut pública que es pot prevenir al  nostre mitjà, i no cal disminuir esforços en aquest objectiu. Són els equips d'atenció primària, el primers que contribueixen a l'ajuda i tractament amb el suport de la xarxa d'hospitals adscrits al programa sense fum.

 

Et deixem articles relacionats que trobaràs al nostre blog:

Consejos para dejar de fumar

Superar la ‘síndrome d’abstinència’ al deixar de fumar