Promoció de la salut mental en l'àmbit laboral

[printfriendly]

Destinem gran part de la nostra vida a la feina,  fet que provoca que la nostra vivència en ella, es converteixi en un factor capaç de determinar el nostre benestar general. Si bé és cert que el treball resulta beneficiós per a la nostra salut mental, conviure en un entorn laboral negatiu, pot arribar a afectar-nos física, mental i emocionalment.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut mental és un estat de benestar en el qual la persona és capaç de desenvolupar les seves capacitats, fer front a l’estrès normal de la vida, treballar de forma productiva i contribuir en la seva comunitat.

Més enllà dels popularment coneguts riscos físics o ergonòmics, es troben els denominats riscos psicosocials, els quals plantegen grans dificultats en l’àmbit de la seguretat i salut en el treball, capaços d’influir en el benestar i la felicitat dels treballadors; però també en el bon funcionament i productivitat de les empreses.

L’entorn laboral i la manera en què s’organitza i es gestiona la feina, influeixen directament en la salut mental dels treballadors, aspecte que fa que comptar amb el suport social, tenir la sensació d’inclusió, trobar sentit al propi treball o ser capaç d’organitzar i prendre decisions, siguin alguns dels factors que afavoreixen una bona salut mental dels empleats.

A Europa, els trastorns mentals, són el segon problema de salut més freqüent en el treball. Per això, les organitzacions han d’assumir un paper actiu en aquest àmbit, aplicant mesures adients per promoure la salut mental en l’àmbit laboral, que contribueixin al benestar mental dels treballadors, a la disminució de l’absentisme laboral i a l’augment de la productivitat de les empreses.

salud-mental-03

Mesures per a promoure la salut mental en l’àmbit laboral

1 | Normalitzar la salut mental en l’empresa

Combatre de forma activa l’estigmatització i la invisibilització d’aquest tipus de problemes, naturalitzant-los i brindant suport als empleats. Generar una cultura d’acceptació i suport, informant els treballadors la possibilitat que tenen de demanar ajuda.

2 | Detectar, debatre problemes i trobar solucions

Destinar recursos i espais per parlar dels problemes de salut mental, i promoure la participació dels empleats.

3 | Reduir els factors de risc relacionats amb el treball

Prendre consciència de l’entorn de treball i de com aquest es pot adaptar per promoure una millora en la salut mental dels empleats.

4 | Fomentar programes de promoció d’hàbits saludables

Promoure l’autoconsciència, la vida saludable, l’alimentació equilibrada i la realització d’exercici físic.

5 | Afavorir conductes positives

Desenvolupar els aspectes positius de la feina, a més de les qualitats i capacitats dels empleats. Les competències professionals i personals, com la comunicació, l’empatia o l’assertivitat, són aspectes fonamentals per a la salut mental dels empleats.

6 | Implementar programes d’ajuda psicològica

Oferir assessorament professional i serveis d’atenció psicològica als empleats, i proporcionar instruments per a gestionar l’estrès de manera adequada.

Les intervencions en matèria de salut mental han de formar part d’una estratègia integrada de salut i benestar que tingui present la prevenció, la detecció precoç, el suport i la reincorporació a la feina. La clau de l’èxit consisteix en implicar a les parts interessades i al personal de tots els nivells, no només quan es realitzin intervencions de protecció, promoció i suport, sinó també en l’avaluació de la seva eficàcia.

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els nostres següents articles relacionats: