El coaching i la transformació organitzacional

[printfriendly]

 

La paraula coaching a poc a poc s’ha anat incorporant al nostre vocabulari habitual, havent-se convertit en un terme íntegrament instaurat avui dia. En el món empresarial, cada vegada són més les organitzacions que decideixen posar en marxa iniciatives de coaching per als seus empleats. Els darrers estudis realitzats, mostren com les organitzacions que promouen cultures de coaching, aconsegueixen objectius de manera més efectiva que aquelles que no ho fan.

Coaching: eina de desenvolupament personal i professional

 

El coaching ajuda a les empreses a desplegar el potencial de les persones i equips, generant una profunda transformació a través de la qual s’aconsegueix que es visualitzin les coses des d’una altra perspectiva, que augmenti el compromís , la responsabilitat i s’obtinguin millors resultats en el marc d’un objectiu empresarial comú.

Segons Jim Selman, un dels coach més veterans, defineix el coaching com la capacitat d’assistir a l’individu o als equips perquè aconsegueixin els seus compromisos i ho facin molt més allà del que semblava prèviament possible. Es tracta d’una estratègia per a aconseguir el canvi, veient possibilitats que d’una altra forma no s’aprecien.

En altres paraules, es basa en la creença que existeix un potencial il·limitat en les persones que, amb el convenient assessorament, pot aflorar per  aconseguir obtenir resultats extraordinaris. Un camí que ajuda a les persones a desenvolupar tot el seu potencial i a millorar el seu nivell de rendiment.

coaching2

La figura del coach en les empreses: motivar l’equip de treball i aconseguir relluir tot el seu potencial en el marc d’un objectiu empresarial comú

 

El coach és un observador actiu la missió del qual consisteix a guiar al professional en el camí de l’autoanàlisi, el descobriment de les seves capacitats i la implicació de les mateixes en el creixement de l’empresa.

La seva funció principal és aconsellar, guiar, motivar a l’equip, optimitzar els resultats, millorar l’eficàcia de l’organització, descobrir noves habilitats, fomentar l’aprenentatge continu i ajudar al fet que l’empleat aconsegueixi desenvolupar el seu talent.

I això és coaching: un procés en el qual un/a professional (coach) acompanya a una persona (coachee) en la consecució d’uns objectius concrets i definits per ella, que estan alineats amb els seus valors, creences i entorn o sistema actual.

coaching3

Beneficis del coaching en les organitzacions

 

 • Redueix l’estrès i ajuda a evitar l’ansietat laboral dels empleats.
 • Aconsegueix que els empleats siguin més empàtics i assertius, millorant el clima laboral.
 • Potència el desenvolupament individual dels membres de l’organització, millorant les seves habilitats, capacitats i motivació laboral.
 • Millora la qualitat de treball i el nivell de creativitat.
 • Desenvolupa una cultura de confiança i responsabilitat personal dins de l’organització.
 • Alinea els empleats i els equips de treball amb els objectius empresarials.
 • Involucra a tots els treballadors de l’empresa en la consecució d’un objectiu empresarial comú.
 • Incrementa la productivitat.
 • Major nivell de lleialtat i compromís entre els empleats.
 • Potencia les competències de lideratge.
 • Millora l’adaptació dels treballadors als canvis de manera eficaç.
 • Promou la resolució de conflictes dins l’organització.
Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els següents articles relacionats: