Unitat de Psicologia

Millorem la qualitat de vida i el benestar emocional dels nostres pacients

L’objectiu principal de la Unitat de Psicologia d’egarsat és el de recuperar l’autonomia, millorar la qualitat de vida i el benestar emocional que repercutirà en els àmbits físic, mental i social del pacient després d’un accident laboral.

La sinistralitat laboral o els problemes de salut relacionats amb el treball, poden comportar, reaccions emocionals que al seu torn incideixen en la salut i en el benestar del treballador i el seu entorn, especialment si el sinistre patit implica canvis laborals futurs.

La Unitat de Psicologia d’Egarsat, conscient de la importància del benestar emocional, tant en la recuperació de les lesions sofertes, com en l’adaptació a aquestes si desafortunadament són de caràcter crònic, pretén donar poder i acompanyar al pacient en l’adequat maneig de les seves emocions , dotant-lo de recursos i estratègies que li permetin afrontar les manifestacions emocionals que pugui presentar, així com els canvis de rol i dinàmiques socio-familiars que se’n puguin derivar.
Psicologa Mª Jose Gomez

Mª José Gomez

Psicòloga
infografia catala

 

Aquesta unitat actua intervenint quan cal amb el cuidador del pacient i el seu entorn familiar perquè el treballador aconsegueixi la màxima autonomia possible, millori la seva qualitat de vida i benestar emocional i faci una integració familiar, laboral i social. Tot això sempre mitjançant tècniques psicològiques basades en l’evidència científica i sota el paradigma del model bio psicosocial de salut.

Des de la Unitat de Psicologia d’Egarsat s’actua des del primer moment després de l’accident a través de l’avaluació i diagnòstic que donarà lloc a un pla d’intervenció psicològica basada en tractaments efectius que abasten tant al pacient com a la seva família. Per a això, es realitza un abordatge integral de la persona i es realitza un treball coordinat amb els diferents serveis assistencials de Gestió Sanitària.

La Unitat de Psicologia gràcies a la seva activitat investigadora ia la col·laboració científica que manté amb importants grups d’investigació aplica les més innovadores tècniques psicològiques basades en l’evidència en el tractament de trastorns de l’esfera afectiva, del duel, l’estrès posttraumàtic o del dolor crònic , entre d’altres, facilitant així la recuperació i reincorporació o reinserció laboral.

 

Especialitats de l’Hospital egarsat

Cirurgia general

Cirurgia plàstica

Cirurgia sense ingrés

Urgències

Semi intensius

Farmàcia hospitalària

Subscriu-te a la nostra newsletter!

Sol·licita la subscripció al nostre butlletí per mantenir-te al dia de les novetats d’Egarsat així com en matèria de Prevenció de Riscos Laborals,  Actualitat Laboral i Legislativa