Rehabilitació i Medicina Física

- | Gestió Sanitària | Unitat de rehabilitació i medicina física

Unitats avaluadores i terapèutiques

Laboratori de biomecànica

La biomecànica és, a grans trets, la disciplina que estudia el moviment del cos humà. La nostra unitat és pionera a Espanya i de referència en el sector, distingida per la Societat Europea d’Anàlisi del Moviment com a centre acreditat, èssen aquesta distinció única a tot l’Estat. A Egarsat està integrada en el servei de rehabilitació i per tant s’aplica en la presa de decisions en clínica quotidiana a més de la determinació de seqüeles permanents.

L’avantatge fonamental de l’avaluació objectiva que proporcionen les proves de biomecànica és disposar de dades fiables que ajuden a dinamitzar millor i més ràpida i adequadament els pacients, fet que reverteix en una millor i més eficient atenció.

Anàlisi del moviment en 3D i de la marxa

A través d’un sistema de càmeres i marcadors situats a la superfície corporal del pacient es registra de forma tridimensional seu desplaçament, amb una precisió mil·limètrica, cosa que permet l’anàlisi de l’amplitud del moviment, la seva velocitat i la seva acceleració durant la marxa o altres accions. Aquests valors són essencials per avaluar objectivament la capacitat funcional de la zona lesionada.

L’estudi es completa en sincronitzar aquests valors amb la pròpia imatge, amb les plataformes de força i l’electromiografia de superfície, donant un resultat integral del moviment i de la força recuperada.

Els protocols són també aplicables a l’extremitat superior i específicament a l’espatlla. Per a aquesta articulació es disposa d’un model biomecànic que ofereix dades fiables i vàlids sobre balanç articular actiu, velocitat i acceleració del moviment.

Finalment, en col·laboració amb ortopedes es pot realitzar avaluació i seguiment d’ajust de pròtesi de amputats d’extremitat superior.

Avantatges de la Unitat:

 • Valoració del dany corporal, tractament idoni i ràpida recuperació de lesions d’extremitat inferior, amputats i espatlla.
 • Monitorització del tractament
 • Recomanacions per prevenir lesions i per aplicar el millor tractament.
 • Prescripció de pròtesis i ortesis
 • Estudi de malalties que afecten el sistema nerviós.
 • Recerca clínica.

Unitat d'estudi i tractament dels trastorns de l'equilibri i el vertigen

Definim l’equilibri com la capacitat que té el nostre cos per mantenir una postura determinada en l’espai. Aquesta capacitat és fonamental per a l’activitat laboral, esportiva i, en general, per a la majoria d’activitats que realitzem en la nostra vida diària.

Aquesta unitat formada per un equip multidisciplinari i amb un posturografo (Singular), estudia i avalua els trastorns de l’equilibri, seleccionando el tractament adequat per a cada cas, permetent-nos conèixer la situació real del pacient i seguir la seva evolució i entrenament.

Avantatges de la Unitat:

 • Coneixement ràpid de l’etiologia o causa que provoca el vertigen.
 • Prescripció del tractament adequat.
 • Millora de la qualitat de vida del pacient.

Unitat de tractament i valoració de la mà i extremitat superior

La realització de moviments repetitius de forma continuada en determinats treballs pot generar lesions, especialment en extremitats superiors.

Comptem amb 10 anys d’experiència i una tecnologia d’última generació: Contrex (dimnamometría isocinètica), Biodex (dinamometria isocinètica), Jamar-BTE (dinamometria isomètrica de força i pinça) i avaluació objectiva de la destresa.

Això ens permet conèixer la lesió i aplicar el tractament més adequat. En cas de cirurgia ens perite valorar les lesions existents i en cas de lesions residuals determinar l’existència o no d’incapacitat i el grau de la mateixa.

Avantatges de la Unitat:

 • Tractament i prevenció específics de determinades lesions
 • Disminució de les lesions i de les seqüeles posteriors a les mateixes
 • Valoració pericial i determinació de discapacitats

Unitat de tractament i avaluació de la força muscular amb dinamometria isocinètica

La força muscular és essencial per a la realització de les activitats de la nostra vida diària. En cas de malalties o accidents que afectin la musculatura, és de gran utilitat determinar tècnicament el grau de lesió mitjançant la dinamometria isocinètica.

Després del registre computeritzat de la força realitzada pel pacient, es determina l’estat muscular i es programen els exercicis d’entrenament i tractament idonis. Iniciada l’any 1997, l’activitat d’aquesta Unitat ha estat àmpliament reconeguda en congressos i publicacions nacionals i internacionals convertint-se en centre de referència al nostre país.

Avantatges de la Unitat:

 • Exacte coneixement del grau d’afectació muscular i dèficit del mateix
 • Disminució de lesions o accidents
 • Seguiment exhaustiu de l’evolució de la lesió

Unitat de baropodometría o anàlisi de la pressió plantar

La podobarometría electrònica és un sistema que avalua les pressions plantars en repòs i en moviment fins i tot caminant amb el calçat habitual, cosa que permet el coneixement amb precisió del comportament de l’empremta plantar en condicions reals.

Mitjançant el registre precís i la generació de mapes de càrregues es realitzen estudis exhaustius de les pressions plantars i els seus tractaments.

Avantatges de la Unitat:

 • Diagnòstic i tractament precisos
 • Prescripció d’ortesis plantars ( “plantilles”)
 • Possibilitats d’adaptabilitat: marxa, cursa, salt, etc.

Unitat de valoració del raquis lumbar i cervical

Seguiment exhaustiu del tractament prescrit en tractaments de lesions complexes de columna, readaptació en cas necessari i millora del temps de recuperació.

Per a la consecució d’aquests objectius, l’equip de professionals d’aquesta unitat utilitza els següents equips: Contre X (dinamometria isocinètica i isomètrica del tronc) i Zebris CMS-20 (anàlisi del moviment cervical), MCU (dinamometria isomètrica cervical) i EMG de superfície o cinesiològica, equipaments validat per la comunitat científica que permet l’estudi del comportament funcional de la columna vertebral.

Avantatges de la Unitat:

 • Seguiment exhaustiu de l’evolució de les lesions
 • Exactitud en la determinació dels dèficits de força, mobilitat i activació muscular.

Unitat d'avaluació de la capacitat funcional objectiva

Mitjançant el sistema Evaltech®, es poden realitzar tests d’accions funcionals específiques d’una manera objectiva.

Aquestes avaluacions funcionals (carregar pesos, empènyer, tirar, etc.) han estat avaluades des del punt de vista de la seva fiabilitat i s’ha pogut comprovar. Aquesta unitat en una mútua d’accidents de treball també és pionera a l’estat espanyol.

Els avantatges de la unitat són:

 • Avaluació funcional objectiva (més enllà del dèficit) és a dir focalitzada en l’activitat real dels o les pacients
 • Validesa científica contrastada.
 • Complementarietat amb les proves que objectiven dèficits (dinamometria, anàlisi del moviment, etc.

Unitat d'EMG diagnòstica

Permet fer exploracions neurofisiològiques convencionals (neurografías i electromiagrafías diagnòstiques) en el context del procés de rehabilitació de pacients amb lesions de nervi perifèric.

Unitat d'avaluació del dolor generalitzat i la fatiga

Unitat interdisciplinària per avaluar objectivament pacients amb dolor crònic generalitzat i fatiga anormal. Consta de proves d’esforç, força muscular i coordinació específiques que es contrasten amb escales i exploracions clíniques protocolaritzades.

Unitats terapèutiques

Servei de Rehabilitació i Medicina Física

Unitat d'hidroteràpia i hidrocinesiterapia

La hidroteràpia és la tècnica que utilitza l’aigua per curar malalties. Utilitzem la hidroteràpia en el camp de la rehabilitació, ja sigui a través de la realització de banys específics o mitjançant la hidrocinesiteràpia, disciplina basada en la realització d’exercicis aquàtics.

Apliquem aquesta tècnica principalment en les fases inicials del tractament, ja que en disminuir la força de gravetat dins de l’aigua, disminueix el dolor i la dificultat de mobilització del pacient. Aquesta unitat, que compta amb tècniques específiques i un protocol de teràpia aquàtica molt desenvolupat i experimentat, realitza anualment més de 25.000 sessions d’hidroteràpia rehabilitadora.

Avantatges de la Unitat:

 • Sessions de rehabilitació que provoquen menys dolor i menys inflamació
 • Facilita la mobilitat, accelerant la recuperació

Unitat d'ones de xoc

La litotrícia és una tècnica terapèutica basada en la utilització d’ones de xoc o ultrasons per tractar determinades lesions inflamatòries de tendons i lligaments.

Demostrada l’eficàcia de l’aplicació d’ones de xoc (ultrasons) o litotrícia en la consolidació de fractures i en la ràpida recuperació de lesions musculars i tendinoses (espatlla, genoll i turmell), el nostre equip aconsegueix que el pacient experimenti una immediata disminució del dolor i una ràpida recuperació, evitant l’aplicació de tècniques invasives.

Avantatges de la Unitat:

 • Comoditat per al pacient en ser un procediment ambulatori
 • Resultats immediats experimentats pel pacient (disminució del dolor)
 • Aplicació de la tecnologia d’ones de xoc aplicant els protocols més actualitzats i amb evidència disponible en el tractament de condicions musculoesquelètiques subagudes. Es disposa d’equip EMS Swiss DolorClast®

Unitat d'intervencionisme

Unitat formada per metges especialistes en MFR específicament entrenats en l’ús d’ecografia musculoesquelètica per a realitzar teràpies invasives (intervencions ecoguiades) seguint els protocols amb major evidència científica.

Les tècniques disponibles són:

 • Infiltracions bursales ecoguiades (bursa subacromio-subdeltoidea, etc).
 • Bloquejos nerviosos perifèrics (suprascapular, etc.).
 • Infiltracions peritendinosas.
 • Infiltracions interfasciales.
 • Infiltracions amb agents denervantes (toxina botulínica).
 • Infiltracions intraarticulars.
 • Infiltracions interapofisàries.

L'equip de Rehabilitació i Medicina Física

RHB Jefe Joaquim-Chaler

Dr. Joaquim Chaler

Cap de Rehabilitació i Medicina Física
Foto Federica

Federica Anasetti

Laboratori de Biomecànica
RHB-Eduard-Pujol

Dr. Eduard Pujol

Rehabilitació i Medicina Física
RHB-Juan-Carlos-Vives

Dr. Juan Carlos Vives

Rehabilitació i Medicina Física
RHB-Abel Gonzalez

Dr. Abel Gonzales

Rehabilitació i Medicina Física

Especialitats de l’Hospital egarsat

Cirurgia general

Cirurgia plàstica

Cirurgia sense ingrés

Urgències

Semi intensius

Farmàcia hospitalària

Subscriu-te a la nostra newsletter!

Sol·licita la subscripció al nostre butlletí per mantenir-te al dia de les novetats d’Egarsat així com en matèria de Prevenció de Riscos Laborals,  Actualitat Laboral i Legislativa